ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บช. 10.62