ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก วว. 10.62