ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก สส. 10.62.