ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลิ้งค์นี้ –>>ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ปท 7.62