ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต 

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ศปท. 7.62