ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตามลิ้งค์นี้ครับ  –>> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก สอ 6.62