ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันทุจริต

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันทุจริต

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ศปท. 6.62