ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผลสัมภาษณ์ หส. 8.62