ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ทด. ไม่มีผู้ผ่าน 9.62