ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผลการสอบข้อเขียน พส. 1.63