ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผลการสอบข้อเขียน ปอ 11.62