ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ปอ. 10.62.