ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ตามลิ่งค์นี้ครับ –> ประกาศผลสัมภาษณ์ ศปท