ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ