ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศว. 12.62