ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  ประกาศผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

————————————————

 

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ในตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส(เกรด 6-8) ส่วนวางแผนและประเมินผล ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศ  ณ วันที่   14  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์