ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

————————————————

 

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารการเงิน นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ส่วนปฏิบัติการฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศ  ณ วันที่   27   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์