ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งพนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล